Tập hợp chi phí trực tiếp theo công trình

1. Nội dung

Hỗ trợ kế toán tập hợp toàn bộ các khoản chi phí trực tiếp đã phát sinh trong kỳ tính giá thành cho từng công trình, phục vụ cho việc kiểm tra đối chiếu khi tính giá thành.

2. Cách thao tác

Bước 1: Vào Menu Kế toán/ Giá thành/ Công trình/ Kỳ tính giá thành

Kích chọn vào kỳ tính giá thành cần xem.

Bước 2: Chọn công cụ chọn mục tập hợp chi phí trực tiếp

Hệ thống sẽ tự động thống kê các chứng từ kế toán hạch toán vào tài khoản 621, 622, 627 có theo dõi chi tiết theo các công trình thuộc vào kỳ tính giá thành đang chọn.

Bước 3: Sau khi kiểm tra xong, nhấn Huỷ bỏ.

Cập nhật vào Tháng Mười 20, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan