1. Home
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Đăng nhập hệ thống
  4. Hướng dẫn cập nhật phiên bản app mobile mới nhất
  1. Home
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Hướng dẫn cập nhật phiên bản app mobile mới nhất

Hướng dẫn cập nhật phiên bản app mobile mới nhất

Cloudify luôn cập nhật cải tiến các tính năng mới và liên tục vá lỗi, với các vấn đề này người dùng cần cập nhật lên phiên bản mới nhất để sử dụng.

Thao tác hướng dẫn:

Cách 1: Hướng dẫn cập nhật trên kho ứng dụng

Bước 1: Vào kho ứng dụng trên điện thoại (Appstore với điện thoại Iphone và CHPlay với điện thoại android).

Bước 2: Tìm kiếm ứng dụng “Cloudify”, kích chọn vào ứng dụng và chọn “Cập nhật”

Bước 3: Chờ hệ thống cập nhật xong, nhấn “Mở” để tiếp tục sử dụng ứng dụng.

Cách 2: Cập nhật trên ứng dụng

Bước 1: Mở app Cloudify và thực hiện đăng nhập vào phần mềm

Bước 2: Vào mục Cá nhân

Bước 3: Kích chọn vào mục Cập nhật và sửa lỗi

Bước 4: Chờ app tự cập nhật và truy cập lại sử dụng 

Lưu ý: Trong trường hợp không thao tác được hoặc vẫn chưa được cập nhật dữ liệu mới nhất, người dùng cần thao tác xoá và tải lại app.

Cập nhật vào Tháng Hai 9, 2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan