1. Home
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Đăng nhập hệ thống
  4. Hướng dẫn đổi mật khẩu truy cập phần mềm
  1. Home
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Hướng dẫn đổi mật khẩu truy cập phần mềm

Hướng dẫn đổi mật khẩu truy cập phần mềm

Hướng dẫn thao tác thay đổi mật khẩu truy cập hệ thống Cloudify để bảo mật dữ liệu người dùng

Cách 1: Tự thay đổi mật khẩu đăng nhập

Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng user và mật khẩu đã được cấp trước đó.

Bước 2: Kích chọn vào tên cá nhân ở góc phải màn hình, chọn “Đổi mật khẩu”

Bước 3: Tiến hành nhập mật khẩu cũ, Nhập mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới

Bước 4: Nhấn vào mục Thay đổi mật khẩu để hoàn tất.

Cách 2: admin thay đổi mật khẩu đăng nhập của user khác

Bước 1: Vào phân hệ Hệ thống chọn Quản lý người dùng

Bước 2: Nhấn nút tích vào user cần đổi mật khẩu, nhấn chọn Công cụ và chọn Thay đổi mật khẩu

Bước 3: Nhập mật khẩu mới, sau đó nhấn Thay đổi mật khẩu để hoàn tất.

Lưu ý:

  • Với trường hợp doanh nghiệp đã thiết lập cài đặt bảo mật mạnh, người dùng cần cập nhật mật khẩu mới bao gồm các ký tự chữ, số, ký tự in hoa và ký tự đặc biệt trong mật khẩu.
  • Sau khi thay đổi mật khẩu thành công hệ thống sẽ đăng xuất và yêu cầu đăng nhập lại, người dùng thực hiện đăng nhập lại bằng mật khẩu mới để tiếp tục sử dụng phần mềm.

Cập nhật vào Tháng Một 31, 2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan