1. Home
 2. Tính năng mới
 3. Trên Web
 4. BÁO CÁO SỐ NGÀY CHƯA TƯƠNG TÁC KHÁCH HÀNG
 1. Home
 2. Chức năng phân hệ
 3. CRM
 4. Tiện ích và báo cáo
 5. BÁO CÁO SỐ NGÀY CHƯA TƯƠNG TÁC KHÁCH HÀNG

BÁO CÁO SỐ NGÀY CHƯA TƯƠNG TÁC KHÁCH HÀNG

Với những vấn đề vướng mắc thường xuyên gặp phải như Quản lý/Nhân viên không nắm bắt được số ngày chưa tương tác với một khách hàng dẫn tới bỏ sót khách hàng tiềm năng, chúng ta sẽ cần một phương án để lên kế hoạch chăm sóc những khách hàng đó.

Mục đích:

 • Nhằm đáp ứng báo cáo chính xác số ngày chưa tương tác dựa trên lịch sử tiếp xúc gần nhất. Cho phép chọn thời gian số ngày từ x trở lên.
 • Các số liệu thống kê: theo giai đoạn bán hàng, theo dữ liệu data, tiềm năng hoặc deal, theo phòng ban Kinh doanh hoặc Marketing
 • Báo cáo tổng quan số liệu, chi tiết các dữ liệu thống kê: Tên khách hàng, loại dữ liệu, giai đoạn bán hàng, ngày tạo, ngày tiếp xúc cuối, số ngày chưa tương tác và nội dung tiếp xúc cuối.

Nếu tích chọn theo khoảng ngày: Sẽ giới hạn chọn trong khoảng từ x đến y ngày cần xem chưa có tiếp xúc. (Ví dụ chọn xem từ 30 – 40 ngày chưa có tiếp xúc thì tích chọn mục này).
Nếu chọn nhập số ngày chưa tương tác: Hệ thống sẽ lấy số ngày mà người dùng nhập trở lên chưa có tiếp xúc để lấy lên dữ liệu (Ví dụ nhập số ngày chưa tương tác là 30, Hệ thống sẽ lấy báo cáo từ 30 ngày chưa có tiếp xúc trở lên tính đến thời điểm hiện tại)

Cập nhật vào Tháng Mười Hai 8, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan