ĐIều chuyển CCDC giữa các bộ phận

1. Nội dung

Khi phát sinh nhu cầu điều chuyển CCDC giữa các phòng ban, bộ phận thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  1. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của các bộ phận, Giám đốc ra lệnh điều chuyển CCDC.
  2. Căn cứ vào lệnh điều chuyển, kế toán hoặc bộ phận có CCDC bị điều chuyển sẽ lập biên bản giao nhận CCDC.
  3. Sau khi CCDC đã được điều chuyển tới bộ phận có nhu cầu, kế toán trưởng, Giám đốc, người giao, người nhận CCDC cùng ký vào biên bản giao nhận CCDC.
  4. Căn cứ vào lệnh điều chuyển và biên bản giao nhận CCDC, kế toán ghi vào sổ CCDC.

2. Hướng dẫn thao tác

Vào phân hệ Tài sản/ Công cụ dụng cụ/ Điều chuyển, nhấn Tạo mới

Khai báo thông tin cho chứng từ điều chuyển

Nhấn Lưu để hoàn tất.

Cập nhật vào Tháng Mười Hai 1, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan