1. Home
  2. Chức năng phân hệ
  3. Tài sản
  4. Công cụ dụng cụ
  5. Báo cáo Sổ theo dõi công cụ dụng cụ

Báo cáo Sổ theo dõi công cụ dụng cụ

1. Mục đích

Báo cáo giúp kế toán theo dõi tình hình ghi tăng, phân bổ và ghi giảm của các CCDC trong doanh nghiệp

2. Hướng dẫn thao tác

Tại menu phân hệ Báo cáo, chọn báo cáo Sổ theo dõi công cụ dụng cụ

Chọn tham số cần xem báo cáo, nhấn đồng ý

Hệ thống sẽ hiển thị báo cáo, kế toán có thể gộp các tiêu chí xem bằng cách nhấn chọn vào cột cần gom dữ liệu chọn Group by This Column

Cập nhật vào Tháng Mười Hai 1, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan