1. Home
 2. Chức năng phân hệ
 3. Tài sản
 4. Công cụ dụng cụ
 5. Điều chỉnh giá trị công cụ dụng cụ

Điều chỉnh giá trị công cụ dụng cụ

1. Định khoản

1.1 Điều chỉnh tăng giá trị CCDC

Nợ TK 242 Chi phí sửa chữa, nâng cấp lớn, cần phân bổ trong nhiều kỳ

Nợ TK 154, 623, 627, 641, 642 Chi phí nhỏ không cần phân bổ, hạch toán luôn chi phí trong kỳ

Nợ TK 1331 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331… Tổng giá thanh toán

1.2. Điều chỉnh giảm giá trị CCDC

Nợ TK 627, 641, 642, 154 Phần tháo dỡ không sử dụng được hạch toán vào chi phí trong kỳ

Nợ TK 152 Phần tháo dỡ, nhập kho nguyên vật liệu

Nợ TK 811 Phần tháo dỡ, bán thanh lý thu tiền

Có TK 242 Giá trị CCDC điều chỉnh giảm

2. Mô tả nghiệp vụ

Với các CCDC sửa chữa hoàn thành:

 • Nếu chi phí sửa chữa lớn cần phân bổ nhiều kỳ, Kế toán sẽ thực hiện điều chỉnh tăng: Giá trị CCDC, thời gian sử dụng (nếu có) trên sổ theo dõi CCDC để tiếp tục phân bổ trong các kỳ tiếp theo.
 • Nếu chi phí nhỏ không cần phân bổ, Kế toán sẽ không phải điều chỉnh CCDC mà hạch toán luôn chi phí sửa chữa vào chi phí.

Với các CCDC bị tháo dỡ 1 số bộ phận, làm giảm giá trị CCDC:

 • Nếu việc tháo dỡ làm ảnh hưởng đến giá trị CCDC, Kế toán sẽ thực hiện điều chỉnh giảm giá trị CCDC, thời gian sử dụng (nếu có) trên sổ theo dõi CCDC.
 • Nếu chi phí của bộ phận tháo dỡ nhỏ không làm ảnh hưởng đến giá trị CCDC, kế toán sẽ không phải điều chỉnh CCDC.

3. Hướng dẫn thao tác

3.1 Trường hợp điều chỉnh tăng giá trị của CCDC

Trường hợp điều chỉnh tăng giá trị của CCDC
Với trường hợp điều chỉnh tăng giá trị CCDC, việc quản lý trên phần mềm được thực hiện thông qua các bước sau:

Bước 1: Hạch toán tăng chi phí chờ phân bổ => Tùy thuộc vào hình thức thanh toán mà việc hạch toán được thực hiện như sau:

 • Nếu chi thêm tiền mặt thì hạch toán trên phân hệ Kế toán/Quỹ.
 • Nếu chi thêm tiền gửi thì hạch toán trên phân hệ Kế toán/Ngân hàng.
 • Trường hợp chưa thanh toán thì hạch toán trên phân hệ Kế toán/Tổng hợp.

Bước 2: Thực hiện điều chỉnh giá trị của CCDC

Vào phân hệ Tài sản/ Tab Công cụ dụng cụ, chọn Điều chỉnh, nhấn Tạo mới

Khai báo thông tin CCDC bị điều chỉnh.

 • Nhập lý do điều chỉnh
 • Chọn CCDC cần điều chỉnh và nhập dữ liệu điều chỉnh trên tab 1. Chi tiết điều chỉnh, nhấn Thêm mới để chọn CCDC

 • Chọn các chứng từ phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh CCDC trên tab Tập hợp chứng từ:

Chọn chứng từ, nhấn Lưu và Đóng

Nhấn Lưu để hoàn tất chứng từ điều chỉnh trên thanh công cụ

3.2 Trường hợp điều chỉnh giảm giá trị của CCDC

Với trường hợp điều chỉnh tăng giá trị CCDC, việc quản lý trên phần mềm được thực hiện thông qua các bước sau:

Bước 1: Hạch toán giá trị giảm của CCDC:

 • Vào phân hệ Kế toán/ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác
 • Lập chứng từ ghi nhận giá trị CCDC giảm.

Bước 2: Thực hiện điều chỉnh giá trị của CCDC

Tương tự như bước 2 của mục 3.1 Điều chỉnh tăng giá trị của CCDC

Lưu ý

Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh  CCDC được điều chỉnh khi đang làm việc tại chi nhánh nào sẽ chỉ được lưu trên chi nhánh đó.

 

 

Cập nhật vào Tháng Mười Hai 1, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan