Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ

1. Nội dung

Cho phép lập chứng từ phân bổ giá trị của CCDC vào chi phí hàng tháng, đồng thời hạch toán chi phí vào các đối tượng phân bổ.

2. Hướng dẫn thao tác

Vào phân hệ Tài sản/ Tab Công cụ dụng cụ, nhấn Tạo mới

Chọn Chọn tháng và năm cần phân bổ CCDC, sau đó nhấn Đồng ý.

Kiểm tra lại thông tin chi phí CCDC được hệ thống tự động phân bổ:

  • Tab 1. Xác định mức chi phí, hệ thống tự động tính ra số tiền phân bổ cho các CCDC đang được sử dụng tại đơn vị.
  • Tab 2. Phân bổ, liệt kê chi phí sẽ được phân bổ cho các đối tượng nào, theo tỷ lệ phân bổ đã được thiết lập khi Ghi tăng CCDC

 

Lưu ý:

Trường hợp các CCDC được phân bổ cho cùng một khoản mục chi phí, kế toán có thể nhập nhanh thông tin bằng cách chọn khoản mục chi phí cho đối tượng phân bổ đầu tiên, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Sao chép dữ liệu cho các dòng dưới.

  • Tab 3. Hạch toán: liệt kê các bút toán hạch toán nghiệp vụ phân bổ chi phí CCDC.

Sau khi kiểm tra phân bổ CCDC, nhấn Lưu

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu cần in.

Lưu ý:

Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh việc phân bổ chi phí CCDC được thực hiện khi đang làm việc tại chi nhánh nào được lưu trên chi nhánh đó.

Cập nhật vào Tháng Mười Hai 1, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan