Tạo tài khoản người dùng và phân quyền

1. Mục đích

Thiết lập tạo user và mật khẩu đăng nhập vào hệ thống theo chức năng được phân quyền.

2. Hướng dẫn thao tác

  • Bước 1: Khai báo danh mục nhân viên
  • Bước 2: Vào phân hệ Hệ thống/ Quản lý người dùng người dùng nhấn chọn Tạo mới.
  • Bước 3: Điền thông tin Tên đang nhập (Định dạng Email), chọn Nhân viên, Họ và tên, Chức danh, chọn Đơn vị, Diễn giải, chọn Làm việc với CN, Email gửi, chọn Giới hạn truy cập, chọn Tùy chọn riêng, chọn Ngôn ngữ, chọn Chọn vai trò và quyền hạn.
  • Bước 4: Chọn Lưu để hoàn tất quy trình.
  • Bước 5: Tạo mật khẩu truy cập phần mềm.

Giả định:

Tạo mới một người dùng tên Sang Trần, tên đăng nhập [email protected], nhân viên NV0001, chức danh nhân viên CSKH, đơn vị HCM, làm việc với CN HCM.

Thao tác trên hệ thống:

Nghiệp vụ “Tạo mới người dùng trong mục Quản lý người dùng” được thực hiện trên hệ thống như sau:

  • Vào phân hệ Hệ thống/ Quản lý người dùng người dùng nhấn chọn Tạo mới

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

  • Điền thông tin, upload ảnh cá nhân để nhận diện

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

  • Chọn: Vai trò quyền hạn của người dùng bằng cách nhấn thêm mới sau đó tích chọn vai trò.
  • Lưu ý: 1 user đăng nhập có thể chọn nhiều vai trò cùng 1 lúc, có thể giới hạn truy cập và tuỳ chọn riêng các dữ liệu theo từng user ở mục góc phải màn hình: Chỉ được xem dữ liệu của mình, xem vật tư hàng hoá theo nhóm, hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ, tuỳ chọn cho phép sao chép dữ liệu khi thêm dòng mới trong các chứng từ tạo ở hệ thống.

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

  • Chọn Lưu để hoàn tất quy trình

Lưu ý:

Trước khi tạo mới người dùng cần có danh sách nhập liệu trước (danh sách nhân viên) để thuận lợi cho việc tạo mới.

Tạo mật khẩu truy cập hệ thống: Tại mục Hệ thống -> Quản lý người dùng -> Tích chọn user cần đặt hoặc thay đổi mật khẩu -> Chọn Công cụ -> Thay đổi mật khẩu

Nhập mật khẩu tại ô “Nhập mật khẩu mới” sau đó chọn “Thay đổi mật khẩu” để hoàn tất quá trình.

Cập nhật vào Tháng Mười Một 2, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan