Loại chứng từ

1. Nội dung

Cloudify đã thiết lập sẵn danh sách một số loại chứng từ phục vụ cho việc thống kê các chứng từ cùng loại như: phiếu thu, phiếu chi, mua hàng… Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi lại thông tin của loại chứng từ sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn thao tác

Vào menu Danh mục\Khác\Loại chứng từ

Tìm kiếm/ tích chọn vào tên loại chứng từ để sửa hoặc ấn vào mục Tạo mới để thêm mới.

2.1 Khai báo loại chứng từ phát sinh theo tài khoản

Tích chọn khai báo Phát sinh theo tài khoản
=> hệ thống sẽ cho phép thiết lập loại chứng từ theo TK Nợ, TK Có
hoặc TK Nợ/Có không phân biệt các chứng từ đó được lập trên phân hệ nào.

Nhấn Lưu để hoàn tất quá trình hoặc Lưu và Tạo mới để Lưu dữ liệu hiện tại và tạo mới dữ liệu mới.

2.2 Khai báo loại chứng từ phát sinh theo nhóm chứng từ

Tích chọn khai báo Phát sinh theo nhóm chứng từ => hệ thống sẽ cho phép thiết lập chứng từ theo từng nhóm khác nhau trên các phân hệ (không liên quan gì đến tài khoản hạch toán Nợ/Có) như: Phiếu thu, Phiếu chi, Uỷ nhiệm thu, Uỷ nhiệm chi.

Nhấn Lưu để hoàn tất quá trình hoặc Lưu và Tạo mới để Lưu dữ liệu hiện tại và tạo mới dữ liệu mới.

Lưu ý:

  • Các trường có dấu (*) là các trường bắt buộc phải khai báo
  • Khi không có nhu cầu theo dõi nữa Kế toán có thể tích vào loại chứng từ, nhấn sửa và chọn ngừng theo dõi.

 

Cập nhật vào Tháng Mười Một 3, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan