1. Home
 2. Nhập kho mua hàng

Nhập kho mua hàng

 • Bước 1: Vào phân hệ Kho/ Nhập kho chọn Tạo mới.
 • Bước 2: Chọn loại nhập kho tùy theo mục đích nhập (Thành phẩm sản xuất, Hàng bán bị trả lại, Hàng nhận gia công, Mua hàng, Khác “NVL thừa, HH thuê gia công,…”). Trường hợp này ta chọn Mua hàng. Nhập Chứng từ mua, Đơn mua hàng.
 • Bước 3: Nhập Thông tin chung (Đối tượng, Tên đối tượng, Người giao hàng, Nhập tại kho, Diễn giải: “Nhập kho mua hàng”, Kèm theo).
 • Bước 4: Nhập Chứng từ (Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ, Trạng thái “Chờ nhập, Đã nhập, Hủy bỏ”)
 • Bước 5: Nhập kho chi tiết (Thêm mới).
 • Bước 6: Chọn Lưu để hoàn tất quy trình.

Giả định:

Ngày 20/10/2021, doanh nghiệp mua hàng từ công ty Vân Quyết chưa nhận được hàng, có chi tiết đơn hàng:

Cà phê Arabica hòa tan, số lượng 200, giá thành sản xuất 4.000đ/g

Cà phê Americano hòa tan, số lượng 2000, giá thành sản xuất 440.000đ/thùng

Thao tác trên hệ thống:

 • Vào phân hệ Kho/ Nhập kho chọn Tạo mới

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

 • Chọn loại nhập kho: Mua hàng. Chọn Chứng từ mua hàng hoặc Đơn mua hàng

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

 • Nhập Thông tin chungChứng từ mua

Graphical user interface, application Description automatically generated

 • Nhập kho chi tiết hai sản phẩm Cà phê Arabica hòa tan và Cà phê Americano hòa tan

A screenshot of a computer Description automatically generated

 • Chọn Lưu để hoàn tất

Graphical user interface, application, Teams Description automatically generated

Cập nhật vào Tháng Mười Một 29, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?