Hướng dẫn tải App Mobile IOS

1. Mục đích

Hướng dẫn tải ứng dụng để truy cập sử dụng các tính năng của hệ thống Clouidfy trên điện thoại.

2. Hướng dẫn thao tác

Cách 1: Tải qua kho ứng dụng App Store

Bước 1: Mở App Store trên điện thoại.

Bước 2: Nhập Cloudify trên mục tìm kiếm.

Bước 3: Chọn ứng dụng Cloudify – Cloud ERP.

Bước 4: Tích vào mục biểu tượng tải xuống để bắt đầu tải và cài đặt

Cách 2: Quét mã QR Code

Bước 1: Mở Camera trên điện thoại và thực hiện quét mã sau, hệ thống sẽ tự động chuyển đến App Store

Bước 2: Tích vào mục biểu tượng tải xuống để bắt đầu tải và cài đặt

Cập nhật vào Tháng Chín 8, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan