Hướng dẫn đăng nhập

1. Mục đích       

Hướng dẫn thao tác vào hệ thống để bắt đầu khai báo danh mục, thiết lập dữ liệu và sử dụng hệ thống.

2. Hướng dẫn thao tác

2.1 Đăng nhập trên web

  • Bước 1: Mở trình duyệt, truy cập trên tên miền x.cloudify.vn (Trong đó X là tên doanh nghiệp – tên miền và user quản trị sẽ được Dịch vụ khách hàng Cloudify gửi đến khách hàng khi triển khai hệ thống).
  • Bước 2: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu đã được cung cấp trước đó.

 

  • Bước 3: Nhấn vào ” Đăng nhập” để bắt đầu sử dụng.

2.2 Đăng nhập trên App Mobile

  • Bước 1: Mở App Cloudify trên điện thoại
  • Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập bao gồm : Tên công ty (Nhập tên miền truy cập), tên đăng nhập, mật khẩu.

 

  • Bước 3: Nhấn vào ” Đăng nhập” để bắt đầu sử dụng.
Cập nhật vào Tháng Chín 9, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan