Khai báo TSCĐ đầu kỳ

1. Nội dung

Giúp khai báo các TSCĐ đã được ghi tăng từ trước khi sử dụng hệ thống để tiếp tục theo dõi và trích khấu hao.

2. Hướng dẫn thao tác

2.1 Hướng dẫn thao tác cập nhật thủ công

1. Vào phân hệ Tài sản, chọn Tài sản cố định

Nhấn thêm mới

2. Nhập các thông tin chi tiết cho tài sản cố định năm trước như: Mã tài sản, Tên tài sản, Ngày ghi tăng, Ngày bắt đầu sử dụng, Nguyên giá, Giá trị tính khấu hao…

3. Nhấn Lưu

Lưu ý:

  • Trường hợp một TSCĐ phân bổ cho nhiều đối tượng khác nhau (có thể phân bổ cho công trình, đối tượng tập hợp chi phí, đơn vị, đơn hàng, hợp đồng), cần khai báo tài sản đó trên nhiều dòng, khai báo thông tin Đối tượng phân bổ, nhập Tỷ lệ phân bổ và Tài khoản chi phí tương ứng với từng Đối tượng phân bổ. Các thông tin còn lại được khai báo giống nhau giữa các dòng.
  • Sau khi khai báo xong, chương trình sẽ tự động chuyển thông tin TSCĐ vừa khai báo sang tab Sổ tài sản và Ghi tăng trên phân hệ Tài sản cố định để theo dõi.
  • Để sửa lại thông tin TSCĐ đầu kỳ, vào phân hệ Tài sản cố định\tab Ghi tăng, chọn thông tin TSCĐ đầu kỳ muốn thay đổi và nhấn Sửa.

2.2 Hướng dẫn thao tác cập nhật bằng file excel

Vào phân hệ Tài sản, chọn Tài sản cố định, chọn Ghi Tăng

Nhấn Nhập khẩu, chọn tải file mẫu

Khai báo các thông tin trên file (Lưu ý các mục có dấu * bắt buộc phải khai báo)

Lưu lại file

Nhấn vào mục Chọn file, nhấn Nhập khẩu để hoàn tất quá trình cập nhật dữ liệu lên hệ thống

(Kích vào mục xem chi tiết để xem lại file hoặc xem lý do không nhập khẩu được file)

Sau khi hoàn tất cập nhật dữ liệu lên hệ thống, kế toán thực hiện ghi sổ lại chứng từ bằng cách tích chọn vào các chứng từ, nhấn vào mục công cụ và chọn ghi sổ, trường hợp ghi sổ tất cả các chứng từ chưa được ghi sổ chọn mục ghi sổ tất cả.

Cập nhật vào Tháng Mười Hai 1, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan