Danh mục kênh bán hàng

1. Nội dung

Tạo kênh bán hàng phục vụ cho công tác thống kê báo cáo bán hàng theo từng kênh và nắm bắt được khách hàng được tạo từ kênh nào.

Áp dụng với sản phẩm Cloudify cho ngành dược.

2. Hướng dẫn thao tác

Cách 1: Tạo mới thủ công

  • Vào Menu Danh mục, chọn Danh mục Kênh, nhấn Tạo mới

  • Khai báo Mã kênh, tên kênh.
  • Mục Thuộc: Nếu phân cấp kênh bán theo cấp cha con, kênh đang khai báo là kênh con thì chọn kênh cha tại mục này
  • Nhấn Lưu để hoàn tất.

Cách 2: Nhập khẩu từ file excel

  • Vào Menu Danh mục, chọn Danh mục Kênh, nhấn Nhập khẩu

  • Tải về file mẫu, khai báo dữ liệu trên file, sau đó lưu lại file.

  • Nhấn Chọn file, chọn đúng file mới khai báo dữ liệu đã lưu
  • Nhấn xem chi tiết để kiểm tra trước khi up dữ liệu lên hệ thống.
  • Nhấn Nhập khẩu để hoàn tất

 

Cập nhật vào Tháng Hai 28, 2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan