Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (C:\xampp\tmp\#sql31bc_8a1c_4.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in C:\xampp\htdocs\helpdesk\wp-includes\class-wpdb.php on line 2349

Danh mục nhóm nhân viên

1. Nội dung

Khai báo danh mục nhóm nhân viên để phục vụ cho công tác quản lý nhân viên theo nhóm, báo cáo doanh số, KPI theo nhóm, mỗi nhóm nhân viên sẽ có 1 trưởng nhóm, với vai trò trưởng nhóm có thể xem được dữ liệu toàn nhóm phụ trách.

2. Hướng dẫn thao tác

Vào danh mục, chọn Nhóm nhân viên, Nhấn Tạo mới

Khai báo các trường thông tin

  • Tên nhóm: Nhập tên nhóm
  • Trưởng nhóm: Chọn nhân viên là trưởng nhóm (Đã khai báo tại danh mục nhân viên)
  • Tổ nhóm tương đương: Chọn danh sách tổ nhóm theo cơ cấu tổ chức (Đã khai báo tại danh mục cơ cấu tổ chức)

  • Nhấn Thêm mới để khai báo danh sách nhân viên trong nhóm.

Nhấn Lưu để hoàn tất.

Lưu ý: 

  • Có thể chọn chức năng Đồng bộ từ cơ cấu tổ chức để cập nhật dữ liệu danh sách nhân viên đã khai báo đơn vị tại danh mục nhân viên . (Cần Lưu lại thiết lập nhóm nhân viên trước khi chọn chức năng này)

  • Chọn chức năng Đồng bộ sang cơ cấu tổ chức để đồng bộ dữ liệu hiển thị sang danh mục cơ cấu tổ chức.

Cập nhật vào Tháng Hai 28, 2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (C:\xampp\tmp\#sql31bc_8a1c_25.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in C:\xampp\htdocs\helpdesk\wp-includes\class-wpdb.php on line 2349