Danh mục khu vực

1. Nội dung

Thiết lập khu vực để quản lý khách hàng theo từng khu vực và thống kê báo cáo bán hàng theo khu vực.

Áp dụng cho sản phẩm Cloudify ngành dược.

2. Hướng dẫn thao tác

Cách 1: Hướng dẫn thao tác thủ công

  • Vào menu Danh mục, chọn Danh mục khu vực, nhấn Tạo mới

  • Khai báo mã, tên khu vực
  • Mục thuộc: Nếu phân cấp khu vực theo nhóm cha, con. Tại khu vực đang khai báo là khu vực con thì chọn khu vực cha ở mục này.
  • Nhấn Lưu để hoàn tất.

Cách 2: Nhập khẩu từ file excel

  • Vào Menu Danh mục, chọn Danh mục khu vực, nhấn Nhập khẩu

  • Tải về file mẫu, khai báo dữ liệu trên file, sau đó lưu lại file.

  • Nhấn Chọn file, chọn đúng file mới khai báo dữ liệu đã lưu
  • Nhấn xem chi tiết để kiểm tra trước khi up dữ liệu lên hệ thống.
  • Nhấn Nhập khẩu để hoàn tất

 

 

Cập nhật vào Tháng Hai 28, 2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan