Lương( Mobile)

Mục đích

Giúp người dùng theo dõi chi tiết bảng lương, check ngày công, nghỉ phép, giờ làm thêm xem có chính xác hay không.

Thao tác trên hệ thống

  • Tại màn hình chính, chọn ứng dụng Nhân sự/ Lương.

  • Trên màn hình hiển thị các bảng lương tương ứng. Nhấn vào tên bảng lương để xem chi tiết.

 

 

 

Cập nhật vào Tháng Mười Hai 5, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan