1. Home
  2. Hướng dẫn trên mobile
  3. Nhân sự
  4. Chấm công (Check in/ Check out)( Mobile)

Chấm công (Check in/ Check out)( Mobile)

1. Nội dung

Theo dõi thời gian, địa điểm check in, check out hàng ngày phục vụ cho công tác quản lý chấm công/ tính lương.

2. Thao tác trên hệ thống

Bước 1: Thêm mới chấm công.

  Cách 1: Tại màn hình chính chọn ứng dụng Nhân sự/ Chấm công

  Cách 2: Tại màn hình chính chọn nút home để thêm mới chấm công

Bước 2: Thực hiện check in, check out

Tại màn hình hiển thị thêm mới check in

Chụp ảnh check in, check out sau đó hệ thống sẽ tự động lưu hình ảnh và định vị GPS.

Lưu ý: Trong trường hợp muốn check in và check out tại khách hàng hoặc tại công trình chọn mục Thông tin, cập nhật dữ liệu vào trường Tên khách hàng hoặc Tên công trình.

Cập nhật vào Tháng Mười Hai 8, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan