1. Home
 2. Bắt đầu sử dụng
 3. Nhập dữ liệu đầu kỳ
 4. Nhập Số dư tài khoản ngân hàng đầu kỳ

Nhập Số dư tài khoản ngân hàng đầu kỳ

1. Mục đích

Quản lý số liệu số dư tài khoản ngân hàng đầu kỳ của doanh nghiệp.

2. Nhập dữ liệu Số dư tài khoản ngân hàng đầu kỳ

Có 2 cách để nhập dữ liệu Số dư tài khoản ngân hàng:

Cách 1: Tạo mới thủ công

 • Bước 1: Vào phần Kế toán/Nhập số dư ban đầu, bấm chọn Nhập số dư rồi chọn Số dư TK ngân hàng sau đó chọn Nhập số dư.
 • Bước 2: Chọn Đơn vị tiền tệ sau đó nhập số dư nợ/số dư có.
 • Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất quy trình.

Giả định:

Nhập Số dư tài khoản ngân hàng Vietcombank Hàm Nghi, đơn vị tiền tệ VND với khoản dư nợ là 15.000.000đ.

Thao tác trên hệ thống:

Nghiệp vụ “Nhập dữ liệu Số dư tài khoản ngân hàng” bằng cách tạo mới thủ công được thực hiện trên hệ thống như sau:

 • Vào danh mục Kế toán/Nhập số dư, chọn Số dư TKngân hàng/Nhập số dư

 • Nhập Số dư nợ và chọn Lưu để hoàn tất quy trình

Cách 2: Nhập khẩu từ Excel

 • Bước 1: Vào phần Kế toán/Nhập số dư ban đầu, bấm chọn Nhập khẩu từ Excel.
 • Bước 2: Chọn Tải về mẫu để đối chiếu với file có sẵn nếu có. Trong trường hợp chưa có sẵn file thì có thể tạo mới dựa trên mẫu vừa tải.
 • Bước 3: Bấm Chọn file để tải file lên.
 • Bước 4: Chọn Nhập khẩu để hoàn tất quy trình.

Giả định:

Nhập Số dư tài khoản ngân hàng Vietcombank Hàm Nghi, đơn vị tiền tệ VND với khoản dư nợ là 15.000.000đ.

Thao tác trên hệ thống:

Nghiệp vụ “Nhập dữ liệu Số dư tài khoản ngân hàng” bằng cách nhập khẩu dữ liệu được thực hiện trên hệ thống như sau:

 • Vào phần Kế toán/ Nhập khẩu từ Excel

 • Tải file mẫu và nhập thông tin theo mẫu

 • Tải file lên sau đó chọn Nhập khẩu để hoàn tất quy trình

Lưu ý:

Khi chọn Tải về mẫu, file sẽ được định dạng dưới dạng file nén (ZIP). Vui lòng giải nén và chọn đúng file “Số dư TK ngân hàng”.

 

Cập nhật vào Tháng Chín 8, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan