Khai báo CCCD đầu kỳ

1. Nội dung

Giúp khai báo các CCDC đã được ghi tăng từ trước khi sử dụng hệ thống để tiếp tục theo dõi và phân bổ.

2. Hướng dẫn thao tác

1. Vào phân hệ Tài sản, chọn Công cụ dụng cụ, chọn Khai báo CCDC đầu kỳ
> Nhấn thêm mới2. Nhập các thông tin chi tiết cho CCDC năm trước như: Mã CCDC, Tên CCDC, Số lượng, Ngày ghi tăng, Tổng số kỳ phân bổ, Số kỳ phân bổ còn lại, Giá trị CCDC…

3. Tại tab Đơn vị sử dụng, khai báo thông tin phòng ban đang sử dụng CCDC.

4. Tại tab Thiết lập phân bổ, thiết lập tỷ lệ phân bổ và tài khoản chi phí để phân bổ giá trị CCDC cho bộ phận sử dụng tương ứng.

5. Nhấn Lưu & Đóng để kết thúc nhập hoặc Lưu & Tạo mới để lưu lại CCDC đang nhập và nhập CCDC mới
Lưu ý:

  • Sau khi khai báo xong, chương trình sẽ tự động chuyển thông tin CCDC vừa khai báo sang tab Sổ theo dõi CCDC và Ghi tăng trên phân hệ Công cụ dụng cụ để theo dõi.
  • Để sửa lại thông tin CCDC đầu kỳ, vào phân hệ Công cụ dụng cụ\tab Ghi tăng, chọn thông tin CCDC đầu kỳ muốn thay đổi và nhấn Sửa.

 

Cập nhật vào Tháng Mười Hai 1, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan